Общи условия и положения

Екипът на УЕБФИНИТИ определя конкретни правила, при които предлагаме и изпълняваме своите услуги. Всеки, получил оферта от нас, трябва да спазва тези ясни правила. Всеки клиент, който ползва нашите услуги, се съгласява с тези условия с подписването на договор с фирмата и приемаме, че е запознат с тях. Ако имате въпроси, моля свържете се с нас от страница Контакти.

 1. Общи положения

1.1. Настоящите общи условия уреждат условията за предоставянето на  услуги от УЕБФИНИТИ ЕООД, и използването на тези услуги от КЛИЕНТИТЕ и кандидат-клиентите.

1.2. Използването на услугите на УЕБФИНИТИ ЕООД е равносилно на съгласие с настоящите условия.

1.3. Работното време на офиса е 10.00 ч – 18.00 ч от Понеделник до Петък с изключение на националните празници и официалните неработни дни.

2. Общи условия за SEO услугите

2.1. В общото наименование “SEO услуги” ние включваме следните:

- SEO одит на уеб сайт

- Анализ на ключовите думи за уеб сайт

- On Page оптимизация – Първоначална оптимизация на уеб сайта.

- Off Page оптимизация – Изграждане на връзки към уеб сайта или т.нат Link Building.

- други, свързани с оптимизацията и подобряване на ползваемостта на уеб сайта.

2.2. Клиентът има възможност да избере как да работи с нас по Оптимизацията на уеб сайта – дали да ни осигури пълен достъп до файловете или да ни ползва като консултанти и  нашите препоръки да се изпълняват от администратора на уеб сайта. Първият вариант за нас е по-лесен и работата така би вървяла по-бързо. Но и в двата случая изискваме постоянно съдействие от страна на клиента.

2.3 Първоначалният Анализ на ключовите думи се заплаща според ценоразписа на УЕБФИНИТИ от всеки, дори и да е клиент на други услуги на фирмата.

2.4. На сайтове, който са в силно конкурентна ниша, ние предлагаме само дългосрочно сътрудничество под формата на Поддръжка. Според нас еднократно направена Първоначална оптимизация на уеб сайта не е достатъчна и не е препоръчителна. Ние се стремим към дългосрочно сътрудничество със своите клиенти. Клиентът трябва да има предвид, че местата на първа страница от резултатите в търсачката са 10 при всяко положение, и те са ограничени.

2.5. УЕБФИНИТИ не предлага услуги за уеб сайтове, които нарушават законите на Република България, на сайтове,които съдържат порнографски материали и други, които преценим като неподходящи.

3. Гаранции за услугата Оптимизация на сайтове за търсачки

3.1. Екипът на УЕБФИНИТИ не може да даде гаранции за челни позиции на клиентските сайтове в търсачката. Категорични сме, че ако някой може да обещае подобно нещо, се опитва да ви заблуди и излъже. Факторите, които влияят върху позициите на сайтовете в която и да е търсачка, са прекалено много и са външни – например специфичен алгоритъм на самата търсачка, конкурентност на нишата и др. Ние можем да обещаем да повлияем на тези фактори, които зависят от нас като оптимизатори. Можем и само да предоставим мненията на доволните ни клиенти.

3.2. Екипът на УЕБФИНИТИ поема отговорността да вложи професионализъм и да изпълни качествено поетите ангажименти към клиентите си. Нашите клиенти получават репорт (отчет), в който се виждат резултатите от свършената от нас работа. Този репорт се получава еднократно за еднократните ни услугите или месечно за абонаментните ни услуги.  Ако все пак се случи влошаване на позициите на уеб сайта на клиент при доказана наша вин, екипът ни ще работи безплатно до възстановяване на позициите преди нашата виновна намеса. Досега резултатите, постигнати при оптимизиране на сайт от УЕБФИНИТИ, се оценяват от клиентите като отлични или много добри.

3.3. Не поемаме вина и не даваме гаранции, ако преди започване на нашата работа, сайтът е бил вече оптимизиран от друг и тези действия са навредили на уеб сайта или са довели до изхвърлянето му от индекса. В такива случаи, връщането на сайта в индекса на търсачките отнема повече време и допълнителни ресурси, които се заплащат допълнително.

4. Ограничения на отговорността

4.1. В отделни случаи УЕБФИНИТИ работи с външни подизпълнители – програмисти, дизайнери и др. Клиентът има право да избере и наеме такива подизпълнители, като в този случай е необходимо те да поддържат връзка с нас и да ни съдействат напълно.

4.2. Екипът на УЕБФИНИТИ  не носи никаква отговорност за щети, които са причинени от: намесата на трети лица и достъпът им до сайта; намесата или достъпът до сайта на собственика; неизправен хардуер, мрежова преносна среда или хостинг; промяна в самия алгоритъм на търсачките за класиране на уб сайтовете, тъй като това е външен фактор, върху който не може да се повлияе; други външни фактори.

5. Конфиденциалност

5.1. Всички данни (пароли за достъп, лични данни и др), които са разменени между УЕБФИНИТИ и друго лице са грижливо пазени и по никакъв начин и повод няма да бъдат споделяни с когото и да било, освен в случаите, когато те са изискани със съдебна заповед от правни или контролни органи. Въпреки това ние съветваме всеки наш клиент за негово спокойствие след прключване на нашата работа по уеб сайта, да се променят паролите за достъп. Ако има желание от страна на клиента, се подписва отделен Договор за конфиденциалност, който става част от подписания договор за услуга.

5.2. Посочените цени в сайта  или изпратената оферта НЕ са за ексклузивна услуга, което означава, че е възможно ваш конкурент от същия бранш, също да наеме услугите на УЕБФИНИТИ. Това означава, че е възможно конкурент на наш клиент да наеме също услугите на нашата фирма.Наемането на ексклузивни услуги, може да се договори по всяко време, при което цената се увеличава с 50%. От своя страна Webfiniti поема ангажимент при подписан договор за ексклузивност да не работи за други конкуренти сайтове и ще отказва всякакви нови поръчки за оптимизация на сайтове в същия бранш.

6. Общи изисквания към клиентите

6.1. Изискваме пълно съдействие от страна на клиентите си за предоставяне на нужната информация за нормалното протичане на работата. Това е двустранен процес, при който се работи в сътрудничество със собствениците и/или подизпълнители по дадения сайт. Очакваме услугите на УЕБФИНИТИ да не се възприемат като продукт, при което всичко се получава на готово.

6.2. Ако клиентът не може да осигури текстове за сайтовете си, тогава се налага наемането на копирайтър, който да пише текстове, презентационни статии, рекламни статии. Клиентът заплаща всеки от текстовете директно на копирайтъра, ние се грижим за правилното публикуване и популяризиране на този текст и изграждане на връзки към него.

7. Разплащания

7.1. Всички услуги на УЕБФИНИТИ са предплатени, ако изрично не е упоменато друго в подписания договор с клиента. Плащанията се извършват по банков път или както е упоменато в съответния договор.

7.2. Ако има забавяне на плащанията, екипът на УЕБФИНИТИ  ви уведомявя, че прекратява работата по сайта, докато настъпи плащане. Ако плащането се забави с повече от 1 месец, всякакви взаимоотношения се считат за прекратени автоматично. При това положение клиентът губи сумите, които е платил, и връзките към сайта, който са контролирани от УЕБФИНИТИ.

7.3. Отказ от услугата.При прекратяване на услугата може да поискате УЕБФИНИТИ  да върне състоянието на файловете, такова каквото е било преди началото на нашите услуги. 

8. Авторски права

Всички текстове и графики в този сайт са обект на авторски права и копирането им е абсолютно забранено! При злоупотреби УЕБФИНИТИ  ще вземе всички необходими мерки за защита на своите интереси, включително по съдебен ред и чрез стандартните методи за уведомяване на Google за открадното съдържание. Брандовете ни SEOптимизация и УЕБФИНИТИ са големи и авторитетни и най-вероятно оплакването ще бъде веднага взето под внимание. Припомняме ви, че търсачките имат методи за автоматично разпознаване на откраднато съдържание и едно такова действие е силно вероятно да навреди на класирането на вашия сайт.

9. Условия за услугите, различни от Оптимизация на уеб сайт

Всички условия, описани тук, важат и за услугите ни, които не са свързани с уеб сайт, а именно Изграждането на Приложения за Facebook; PPC реклама; фирмени обучения и др.

Допълнителните условия за тези услуги са описания в съответните договори с клиентите ни.

10. Промяна на условията

При промяна на тези условия ще уведомяваме писмено всички клиенти, за които тези условия са в сила.

11. Допълнителни условия

Допълнителните условия са записания в договорите с всеки наш клиент.